ماشین ظرفشویی

موجود نمی باشد

DFP 58T94 CA NX EU


درجه انرژی: A ++

قابلیت شستشوی ظروف با ارتفاع 53 سانتیمتر

 

تعداد نظرات: 0

موجود نمی باشد

DFP 58T94 Z UK


درجه انرژی: A++ 

قابلیت شستشوی ظروف با ارتفاع 53 سانتیمتر

سبد محافظ کودک (BABY CARE)

تعداد نظرات: 0

موجود نمی باشد

DFG 15 B 10 EU


درجه انرژی: A+

 

 

تعداد نظرات: 0

موجود نمی باشد

DFP 27T94 A NX


درجه انرژی: A++

 

تعداد نظرات: 0

موجود نمی باشد

DFG 26 M 16 C EX


درجه انرژی: A+

 

تعداد نظرات: 0

موجود نمی باشد

DFG 15B1 K UK


درجه انرژی: A+

 

تعداد نظرات: 0

موجود نمی باشد

DSG 051 NX EU


درجه انرژی: A+++

 

تعداد نظرات: 1

موجود نمی باشد

DSG 051 EU


درجه انرژی: A+++

 

تعداد نظرات: 0

موجود نمی باشد

ICD 661 S EU


درجه انرژی: A+++

 

تعداد نظرات: 0

تعداد کل محصولات :11
صفحه 1 از 2 صفحه