ماشین لباسشویی

موجود نمی باشد

3,330,000  تومان  


XWE 91483 X W SSS EE


شستشو با فشار یک دکمه (Push & wash)

سایز درب بزرگ

تعداد برنامه : 16 برنامه

تعداد نظرات: 0

موجود نمی باشد

3,500,000  تومان  


XWE 101484 XW SSS EU


شستشو با یک دکمه(Push & wash )

شستشو در 9 دقیقه

تعداد برنامه : 16 برنامه

تعداد نظرات: 0

موجود نمی باشد

3,180,000  تومان  


XWE 81482 X W KKK UK


شستشو با فشار یک دکمه (push & wash)

سایز درب بزرگ

تعداد برنامه: 16 برنامه

تعداد نظرات: 0

موجود می باشد

2,560,000  تومان  


IWB 6123 EU


دارای قفل ایمنی مخصوص درب

سیستم کف زدایی دیگ در حین شستشو

تعداد برنامه: 16 برنامه  

تعداد نظرات: 0

موجود نمی باشد

3,170,000  تومان  


XWA 81482 X S UK


شستشو با فشار یک دکمه (push & wash)

شستشو در 9 دقیقه

تعداد برنامه: 16 برنامه

تعداد نظرات: 0

موجود می باشد

3,030,000  تومان  


XWD 71252 S UK


تعداد برنامه: 16 برنامه

 

 

تعداد نظرات: 0

موجود می باشد

3,230,000  تومان  


XWA 81682 X W UK


کالای ویژه فروش اینترنتی

 

شستشو با فشار یک دکمه (push & wash)

شستشو در 9 دقیقه

تعداد نظرات: 0

موجود نمی باشد

2,940,000  تومان  


XWA 71283 X W EU


شستشو با فشار یک دکمه

(push & wash)

تعداد برنامه: 16 برنامه

تعداد نظرات: 0

موجود نمی باشد

3,080,000  تومان  


XWE 71252 W EU


شستشو با فشار یک دکمه (push & wash)

عیب یاب خودکار

تعداد برنامه: 16 برنامه

تعداد نظرات: 0

تعداد کل محصولات :41
صفحه 1 از 5 صفحه